Komplexní monitorovací systém přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Projektové aktivity

  1. Vytvoření metodiky monitoringu
  2. Monitoring vybraných prvků přírodního prostředí V rámci projektu budou realizovány tyto průzkumy:

a)  zoologické průzkumy

sledování určitých skupin živočichů v chráněných územích (např. ornitologický průzkum v přírodní památce Hradní vrch Hukvaldy) sledování výskytu konkrétních živočichů v rámci regionu (např. výskyt rorýse obecného nebo jestřába lesního v Moravskoslezském kraji)

b)  botanické průzkumy

komplexní průzkumy v chráněných územích (např. botanický průzkum v přírodní památce Palkovické hůrky) sledování výskytu konkrétního druhu ve vybraném území (monitoring hořečku žlutavého v CHKO Beskydy)

c)  průzkumy zaměřené na vybrané faktory ohrožující přírodní prostředí

např. výskyt invazních druhů rostlin (křídlatka, bolševník) a živočichů (norek americký) průzkum návštěvnosti chráněných území
  1. Zpracování dat
  2. Návrh managementových opatření
  3. Publicita projektu a management