Aktuality

ilustrační obrázek
Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje Zámek Dolní Životice Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 55/4958 ze dne 29. 1. 2019 rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele…
Pozvánka na divadelní dílny Putovní laboratoře divadelní praxe
Pozvánka na divadelní dílny Putovní laboratoře divadelní praxe Divadlo Archa a British Council Czech Republic Vás zvou v rámci projektu Lidé lidem / People to People k účasti na sérii divadelních…
ilustrační obrázek
V Domově Odry dále rozvíjejí kvalitu poskytovaných sociálních služeb Domov Odry, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, získal za kvalitní práci personálu a využití Snoezelen konceptu v praxi nový…
ilustrační obrázek
Kraj podporuje hrdinství, které není vidět Problematika osob pečujících o členy rodiny se zdravotním postižením je tématem, které stále častěji a intenzivněji…
ilustrační obrázek
Kraj nadále zlepšuje životy lidem s postižením Moravskoslezský kraj byl opět úspěšný, a to v získané podpoře realizovaného transformačního procesu. V rámci operačního programu…
ilustrační obrázek
Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj úspěšně pokračuje v dosavadní tradici realizace projektů prostřednictvím finanční podpory z prostředků Evropského sociálního fondu.
Projekt „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“,…
ilustrační obrázek
Krajské dotace usnadní život lidem s autismem a zkvalitní pečovatelskou službu Moravskoslezský kraj finančně podpoří projekty, které zkvalitní život lidí s autismem a usnadní práci pečovatelům. Na tyto dotace…
ilustrační obrázek
Kraj dostal od státu na financování sociálních služeb o téměř 100 milionů více, přesto to nestačí Moravskoslezský kraj v roce 2019 přerozdělí ze státní pokladny 1,831 miliardy korun na podporu poskytování sociálních služeb.…
ilustrační obrázek
Moravskoslezský kraj podporuje domácí péči V rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ nakoupil Moravskoslezský kraj neformálním pečujícím pomůcky,…
ilustrační obrázek
Kraj podporuje zaměstnávání zdravotně postižených Moravskoslezský kraj pořídil novou trafostanici organizaci Ergon, která zaměstnává 240 osob se zdravotním postižením. Trafostanice spolu…
ilustrační obrázek
Rozvod/rozchod rodičů jinak v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj se spolu s Okresním soudem v Novém Jičíně, odbornými poradenskými centry a lokálními orgány sociálně-právní…
ilustrační obrázek
Představení Informačního systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádá seminář určený pro poskytovatele sociálních služeb zaměřený na aktuálně…
ilustrační obrázek
Setkání kraje s obcemi k problematice individuální svozové dopravy Ve čtvrtek 8. března 2018 se pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální záležitosti Jiřího Navrátila, MBA…
ilustrační obrázek
Zveme Vás na diskuzní fóra v oblasti sociálních služeb a sociální práce V rámci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969…
ilustrační obrázek
frame-scrollup