Zpráva

Rozvojový program MŠMT Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 č. j.: MSMT-12596/2017-1 ze dne 27. června 2017 (dále jen rozvojový program). Cílem rozvojového programu je vytvořit optimální podmínky pro další zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách, a to zejména v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné.

Výběr oborů vzdělání a výběr škol podle vybraných oborů vzdělání zajišťuje příslušný krajský úřad. V rámci rozvojového programu budou podpořeny vybrané střední školy, jejichž zřizovateli jsou kraje, registrované církve a náboženské společnosti, obce, soukromé fyzické či právnické osoby, a to na základě žádosti o poskytnutí dotace předložené místně příslušnému krajskému úřadu.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje stanovil pro školy zřizované krajem, registrovanou církví a náboženskou společností, obcí a fyzickými či právnickými osobami přehled vybraných oborů vzdělání. Bližší podrobnosti byly středním školám zaslány prostřednictvím e-mailu a portálu kraje. Kontaktní osoby: Ing. Daniel Cinař, Mgr. Magdaléna Ševčíková.


6. září 2017
frame-scrollup