Zpráva

Burzy povolání středních škol budou poprvé společně

V kraji se na podzim každým rokem koná několik přehlídek středních škol. Takzvané burzy povolání, které nabízejí budoucím středoškolákům vzdělávací nabídku, se sjednotí. Akci „Moravskoslezský veletrh středních škol“ bude zajišťovat Krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v Ostravě ve spolupráci s dalšími partnery. Výběr střední školy tak bude komplexnější a systematičtější.

„Výběr střední školy je jedním z důležitých milníků v životě každého mladého člověka. V Moravskoslezském kraji je několik desítek středních škol a oborů. Žáci devátých tříd a jejich rodiče mívají často velmi těžké rozhodování. Moravskoslezský veletrh středních škol jim umožní se v nabídce lépe zorientovat,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny a dodal, že Moravskoslezský kraj na veletrh přispěje částkou 500 tisíc korun.

„Je třeba nebrat výběr povolání na lehkou váhu. Budoucí studenti by měli myslet na to, jak dobře se po absolvování uplatní, a zda mají pro výkon zvolené profese také vhodné předpoklady. A právě v tom jim mohou pomoci specialisté Úřadu práce ČR. Obdobné akce pořádá ÚP ČR napříč celou republikou a osobně proto velmi vítám spolupráci ze strany Moravskoslezského kraje,“ doplňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

V podzimních měsících se v 9 městech v regionu konají nejrůznější burzy vzdělávání a přehlídky středních škol, například Artifex, Gemma, Informa. Organizačně je zajišťovaly obce, kontaktní pracoviště ÚP ČR nebo soukromé subjekty. Sjednocení těchto akcí zajistí žákům a jejich rodičům komplexní přehled o možnostech středoškolského studia v kraji. Přinese také finanční úspory. „Účast na tomto veletrhu budou mít díky krajské podpoře školy zřizované krajem bezplatnou. V posledních letech totiž výrazně rostly náklady na stánek. Pokud se všech akcí ujme jeden organizátor, bude to výhodné pro žáky a jejich rodiče, pro střední školy, ale i pro firmy jako potenciální zaměstnavatele. I ty se totiž těchto veletrhů účastní, což může mít při výběru střední školy také vliv. Uplatnitelnost na trhu práce je pro budoucí středoškoláky velmi důležitá,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Sjednocený bude i vizuální vzhled pozvánek a propagačních materiálů, z nichž bude zřejmé, že Moravskoslezský kraj veletrh podporuje. Moravskoslezský veletrh středních škol by se měl poprvé konat už tento podzim 2019. Garantem této akce se stane Úřad práce ČR. Přehlídky středních škol budou jednotné, pod společným názvem a s větší podporou kraje, měst, ale také podniků.


20. června 2019
frame-scrollup