Komplexní monitorovací systém přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Partneři projektu

Hlavním realizátorem projektu je Moravskoslezský kraj

Partneři projektu jsou:

  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, krajské středisko Ostrava
  • Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy
  • Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky