Komplexní monitorovací systém přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Kontakt

Mgr. Roxana Macháčková
projektová manažerka

Odbor životního prostředí a zemědělství
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117 702 18 Ostrava
tel.: +420 595 622 694
fax.: +420 595 622 396
e-mail: roxana.machackova@msk.cz