Komplexní monitorovací systém přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Název: Mykologický inventarizační průzkum v PR Karlovice - sever

detaily průzkumu
Botanický inventarizační průzkum v PR Skučák Název: Botanický inventarizační průzkum v PR Skučák

detaily průzkumu
Botanický inventarizační průzkum v PR Štěpán Název: Botanický inventarizační průzkum v PR Štěpán

detaily průzkumu
Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky Název: Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky

detaily průzkumu
Mykologický inventarizační průzkum v PR Suchá Dora Název: Mykologický inventarizační průzkum v PR Suchá Dora

detaily průzkumu
Botanický a mykologický inventarizační průzkum v PR Skalka Název: Botanický a mykologický inventarizační průzkum v PR Skalka

detaily průzkumu
Botanický inventarizační průzkum v PR Palkovické hůrky Název: Botanický inventarizační průzkum v PR Palkovické hůrky

detaily průzkumu
Lesnický a botanický inventarizační průzkum v PP Hradní vrch Hukvaldy Název: Lesnický a botanický inventarizační průzkum v PP Hradní vrch Hukvaldy

detaily průzkumu
Botanický inventarizační průzkum v PR Rybníky Název: Botanický inventarizační průzkum v PR Rybníky

detaily průzkumu
Lesnický inventarizační průzkum v PR Les na Rozdílné Název: Lesnický inventarizační průzkum v PR Les na Rozdílné

detaily průzkumu
Botanický inventarizační průzkum v PP Hraniční meandry Odry Název: Botanický inventarizační průzkum v PP Hraniční meandry Odry

detaily průzkumu
Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky Název: Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky

detaily průzkumu
Bryologický průzkum ve vybraných lokalitách CHKO Jeseníky Název: Bryologický průzkum ve vybraných lokalitách CHKO Jeseníky

detaily průzkumu
Mykologický inventarizační průzkum ve vybraných lokalitách CHKO Jeseníky Název: Mykologický inventarizační průzkum ve vybraných lokalitách CHKO Jeseníky

detaily průzkumu
Monitoring hořečku žlutavého (Gentianella lutescens) na území CHKO Beskydy Název: Monitoring hořečku žlutavého (Gentianella lutescens) na území CHKO Beskydy

detaily průzkumu
Monitoring vybraných druhů flóry v CHKO Beskydy Název: Monitoring vybraných druhů flóry v CHKO Beskydy

detaily průzkumu
Tvorba databáze floristických dat na území CHKO Beskydy Název: Tvorba databáze floristických dat na území CHKO Beskydy

detaily průzkumu
Botanický inventarizační průzkum v PR Pustá Rudná Název: Botanický inventarizační průzkum v PR Pustá Rudná

detaily průzkumu
Botanický inventarizační průzkum v PP Domorazské louky Název: Botanický inventarizační průzkum v PP Domorazské louky

detaily průzkumu
Lesnický inventarizační průzkum v PP Pod Hukvaldskou oborou Název: Lesnický inventarizační průzkum v PP Pod Hukvaldskou oborou

detaily průzkumu
Botanický inventarizační průzkum v PP Sedlnické sněženky Název: Botanický inventarizační průzkum v PP Sedlnické sněženky

detaily průzkumu