Komplexní monitorovací systém přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky

Cíl průzkumu:
  1. Zpracování floristického průzkumu a inventarizace rostlinných společenstev na území přírodní rezervace
  2. Zmapování současného stavu populací ochranářsky významných druhů na území přírodní rezervace s důrazem na podchycení výskytu následujících druhů: starček poříční (Senecio sarracenicus), vachta trojlístá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), kruštík polabský (Epipactis albensis), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), žebratka bahenní (Hottonia palustris
  3. Návrh opatření umožňujících udržení či zlepšení stavu předmětů ochrany přírodní rezervace 
Rozsah průzkumu:
Aktuální floristická inventarizace (cévnaté rostliny) a inventarizace rostlinných společenstev na území PR Koutské a Zábřežské louky s důrazem na podchycení výskytu následujících druhů: starček poříční (Senecio sarracenicus), vachta trojlístá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), kruštík polabský (Epipactis albensis), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), žebratka bahenní (Hottonia palustris), vytvoření nálezové databáze dat s doplňkovými údaji, srovnání aktuálního stavu s daty z předchozích mapování a inventarizačních průzkumů na území přírodní rezervace, doporučení vhodných managementových opatření ochrany přírody.

Související dokumenty