Komplexní monitorovací systém přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Název: Zoologický průzkum na území PR Skučák

detaily průzkumu
Název: Zoologický průzkum na území PR Štěpán

detaily průzkumu
Název: Zoologický průzkum na území PR Koutské a Zábřežské louky

detaily průzkumu
Název: Zoologický průzkum na území PR Suchá Dora

detaily průzkumu
Název: Zoologický průzkum na území PR Skalka

detaily průzkumu
Název: Zoologický průzkum na území PR Palkovické hůrky

detaily průzkumu
Název: Entomologický průzkum na území PP Hradní vrch Hukvaldy

detaily průzkumu
Název: Entomologický průzkum na území PR Rybníky

detaily průzkumu
Název: Zoologický průzkum na území PR Les na Rozdílné

detaily průzkumu
Název: Monitoring sukcesních změn v prostoru odtrženého meandru v PP Hraniční meandry Odry – zoologická část

detaily průzkumu
Název: Koleopterologický výzkum na území CHKO Jeseníky

detaily průzkumu
Název: Lepidopterologický výzkum na území CHKO Jeseníky

detaily průzkumu
Název: Zoologický průzkum na území PR Rybníky v Trnávce

detaily průzkumu
Název: Komplexní zoologický průzkum na území PR Džungle

detaily průzkumu
Název: Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky

detaily průzkumu
Název: Malakozoologický výzkum na území CHKO Jeseníky

detaily průzkumu
Název: Vytvoření databáze výskytu zvláště chráněných druhů ptáků na území Moravskoslezského kraje

detaily průzkumu
Název: Monitoring výskytu kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na území Moravskoslezského kraje

detaily průzkumu
Název: Monitoring vybraných druhů a skupin entomofauny na území CHKO Beskydy

detaily průzkumu
Název: Aktualizace ichtyologických dat včetně průzkumu dalších živočichů vázaných na vodní prostředí na území Moravskoslezského kraje

detaily průzkumu
Název: Evidence výskytu rorýse obecného (Apus apus) v sídelní zástavbě na území Moravskoslezského kraje

detaily průzkumu
Název: Monitoring výskytu jestřába lesního (Accipiter gentilis) na území Moravskoslezského kraje

detaily průzkumu